Titel van de training
Module praten over seksualiteit

Inhoud van de training
In deze module van 1 dagdeel, wordt onder begeleiding van een deskundig trainer en trainingsactrice de theorie direct aan de praktijk gekoppeld door de gesprekken over seksualiteit te oefenen. Om de praktijk zo dicht mogelijk aan te laten sluiten bij de training, zijn de casussen van de deelnemers uitgangspunt van de module. De module is gericht op (residentiële) jeugdzorg, orthopedagogische behandelcentra, instellingen voor de verstandelijke gehandicapten zorg en ouderenzorg.

Niveau van de training
Er is geen specifieke vooropleiding nodig, wel kennis en ervaring met de doelgroep.

Lengte van de training
De module wordt “in company” aangeboden. Het gaat om een module van 2 dagdelen. Het is mogelijk om deze module op maat aan te bieden en uit te breiden.

Doelstelling van de module
De deelnemers zijn in staat om met hun cliënt in gesprek te gaan over seksualiteit.

Doelgroep voor wie de training bedoeld is
Pedagogisch medewerkers en gedragskundigen

Het aanvangsniveau waarvan wordt uitgegaan (d.w.z. eventuele vooropleidingseisen)
MBO/HBO geschoold

Vrijstellingenbeleid
Niet aan de orde

De studiebelasting voor de deelnemer d.w.z. de tijd die de deelnemer eraan kwijt is in uren p/w
niet aan de orde

Informatie over verstrekte en/of aan te schaffen studiemateriaal
De deelnemer ontvangt relevante hand-outs en artikelen gedurende training.