Decennia lang was er in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking voornamelijk aandacht voor de cognitieve capaciteiten van de cliënt. Als we echter de persoon met een verstandelijke beperking goed willen begrijpen, is het belangrijk om ook oog te hebben voor andere facetten. Een van die facetten is emotionele ontwikkeling. Het besef, dat inzicht in de emotionele ontwikkeling belangrijk is, is in de afgelopen jaren doorgedrongen tot veel professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Een gezonde emotionele ontwikkeling is de basis voor een optimale algehele ontwikkeling. Bovendien is emotionele ontwikkeling van wezenlijke invloed op de vorming van de persoonlijkheid en op het ontstaan van motivaties en gedrag. Om deze reden betrekken veel gedragskundigen dit facet zowel bij de beeldvorming en ondersteuning als bij de diagnostiek en behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen. In hoofdstuk 8 beschrijven Welmoed Visser-Korevaar en Jolanda Vonk de samenhang tussen emotionele ontwikkeling en seksuele ontwikkeling. De emotionele ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met de seksuele ontwikkeling. Kennis van de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking biedt een goede basis om hun seksuologische hulpvraag te begrijpen en te begeleiden. Dit draagt bij aan de seksuele gezondheid van deze mensen, die doorgaans erg kwetsbaar zijn. Aansluiten bij hun emotionele en seksuele ontwikkeling betekent stapsgewijze groei en ontwikkeling in hun eigen tempo, naar hun eigen wensen en behoeften.

Lees verder op de site van Boom Uitgeverij.