Titel van de training
Vat van zelfwaardering en LVB

Inhoud van de training Gert Jan van Zessen is de grondlegger van de methodiek Vat van zelfwaardering. Vat van Zelfwaardering is een methode waarin het versterken van eigenwaarde centraal staat. De methode is ontwikkeld in het langdurig werken met seksverslaafde mannen en vrouwen, inmiddels ruimschoots in verslaglegging en opleidingen vastgelegd en voldoende uitgekristalliseerd voor een systematische overdracht aan ervaren hulpverleners. De methode kan ook voor ander lastig te veranderen gedrag worden toegepast, individueel en in relatieperspectief. In de training wordt ruim aandacht besteed aan deze bredere toepasbaarheid, mede op inbreng van casuïstiek door deelnemers. Er zijn inmiddels vele ervaren hulpverleners opgeleid in de methodiek van het vat van zelfwaardering.

Het model is voor mensen met LVB, met name effectief vanwege de concrete en visuele insteek. Er wordt minder beroep gedaan op het vermogen om gedachten, patronen of emoties te verbaliseren, en er hoeft niet of nauwelijks teruggekeken worden op de achtergronden of redenen van (onwenselijk) gedrag. Bovendien is de behandeling goed te structureren in een protocol en is het mogelijk op relatief eenvoudige wijze de naaste omgeving van de cliënt (begeleiders, ouders) in te zetten om de techniek te versterken en te borgen.

Niveau van de training
De training staat open voor mensen met een stevige theoretische en praktische basis als hulpverlener en tenminste een relevante hbo-vooropleiding.

Lengte van de training
Het gaat om een training van 8 dagdelen.

Doelstellingen van de training

Het doel van de training is mensen te helpen in het opbouwen van een hogere zelfwaardering, waardoor zij:

  • tevredener zijn met zichzelf en anderen
  • productiever zijn en minder uitstelgedrag vertonen
  • makkelijk in beweging en tot actie komen
  • meer zelfzorg toepassen
  • minder last hebben van negatieve behoeftes en patronen
  • minder vastzitten in patronen
  • meer controle over zichzelf ervaren
  • meer rust en minder stress ervaren
  • beter contact maken met anderen

Doelgroep voor wie de training bedoeld is
De professionele achtergronden verschillen tot op heden, van praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk met een SPV opleiding tot ambulant hulpverleners of gedragskundigen, psychologen, psychotherapeuten, seksuologen, artsen en psychiaters. Toelating gaat in overleg. 

Het aanvangsniveau waarvan wordt uitgegaan (d.w.z. eventuele vooropleidingseisen)
Minimaal HBO+ geschoold

Accreditatie Accreditatie voor deze training is toegekend door de NVVS 20 punten. FGzPt 12 punten, LV POH-GGZ 30 punten. Aanvraag bij andere beroepsverenigingen in overleg (SKJ, Ned Ver Orthopedagogen). Voor accreditatie is het vereist 100%van de stof gevolgd te hebben; gemiste lessen kunnen worden ingehaald. Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben afgerond worden gecertificeerd en vermeld op www.vatvanzelfwaardering.nl bij de lijst van behandelaar

Vrijstellingenbeleid
Niet aan de orde

De studiebelasting voor de deelnemer d.w.z. de tijd die de deelnemer eraan kwijt is in uren p/w
De studiebelasting is 2 uur per week

Informatie over verstrekte en/of aan te schaffen studiemateriaal
De deelnemer ontvangt hand-outs en artikelen.