Visie
Ieder mens ontdekt seksualiteit. De seksuele ontwikkeling heeft te maken met wat we weten over seksualiteit, wat we doen, hoe we ons voelen. Seksualiteit gaat over ons eigen lijf, ons eigen gevoel, maar ook over hoe we met anderen omgaan. Seksuele ontwikkeling is een proces van wieg tot graf. Elke levensfase brengt nieuwe ontwikkelingen met zich mee.

Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met autisme spectrum problematiek hebben seksuele gevoelens en verlangens.De seksuele ontwikkeling van deze mensen negeren, ontkennen, wegduwen, niet serieus nemen kan negatieve gevolgen hebben voor bv. hun zelfbeeld en in relaties. Zo zijn er diverse gevolgen denkbaar.

Ik vind het belangrijk om te streven naar seksuele gezondheid voor de mensen met wie ik werk. Intimiteit, seksualiteit en relatievorming is voor iedereen.

Seksuele gezondheid is een staat van lichamelijk, emotioneel, geestelijk en maatschappelijk welbevinden met betrekking tot seksualiteit. Dit is de internationaal gebruikte werkdefinitie van de Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organisation).

Lees meer over de behandeling, training en kosten.