Mijn naam is Welmoed Visser-Korevaar, orthopedagoog en seksuoloog, en heb sinds 2005 een eigen adviesbureau. Daarvoor werkte ik in de licht verstandelijk gehandicaptenzorg en in de jeugdzorg als behandelcoördinator.

In mijn werk als seksuoloog is seksuele ontwikkeling en emotionele ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de huidige benadering van seksualiteit en de seksuele ontwikkeling spelen biopsychosociale aspecten een rol bij de seksuele behoefte, beleving en gedrag. In het artikel van “beheersing naar begeleiding” in CCE magazine nummer 1 van 2016 komt naar voren dat het belangrijk is om in de behandeling en begeleiding van de seksuele ontwikkeling van de cliënt, aan te sluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. We sluiten dan aan bij het “aankunnen” in plaats van het “kunnen”, dat leidt tot groei en ontwikkeling ten behoeve van het seksueel welbevinden.

Mijn specialisatie betreft seksuologische vraagstukken bij mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, bij mensen met een stoornis in het autistisch spectrum en bij kinderen en jongeren in de residentiële jeugdzorg.

Mijn werkgebied strekt zich uit over het gehele land en gaat uit van de vraag van de cliënt, ouders/verzorgers, organisatie, scholen en andere belanghebbenden. Daar waar noodzakelijk werk ik multi-disciplinair.

Opdrachten doe ik vanuit het CCE (centrum voor consultatie en expertise) door het gehele land, maar ook voorgenoemde ouders, organisaties en scholen. Onder andere de RINO groep en Movisie behoren tot mijn opdrachtgevers.

Als seksuoloog NVVS behandel ik cliënten, geef advies en train tevens, onder meer als gelicenseerd trainer van het “Vlaggensysteem”. In mijn behandelingen gebruik ik ook het vat van zelfwaardering, dat bewezen effectief is bij o.a. seksverslaving, maar ook bij andere problemen waar zelfwaardering een rol speelt.

Registraties en lidmaatschappen
Lidmaatschap NVO
NVO geregistreerd basisorthopedagoog NVO
Lidmaatschap NVVS
NVVS geregistreerd seksuoloog SH

Nieuw
Een COMPACTE MODULE: “Praten over seksualiteit” Zie Trainingen.