Ik ben Welmoed Visser-Korevaar, orthopedagoog NVO en seksuoloog NVVS. Ik heb sinds 2005 een eigen adviesbureau. Daarvoor werkte ik in de licht verstandelijk gehandicaptenzorg en in de jeugdzorg als behandelcoördinator.

Seksualiteit is volgens de WHO (2010) een centraal aspect van het leven van de mens. Het omvat seksuele handelingen, genderidentiteit en –rollen, seksuele oriëntatie, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt ervaren en vormgegeven in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attituden, waarden, gedrag, handelingen, rollen en relaties. Ook wordt het beïnvloed door interactie van biologische, psychologische, sociale, economische, politieke, ethische, wettelijke, historische, religieuze en spirituele factoren.”

Je kunt 3 dimensies onderscheiden in seksualiteit (Leusink en Ramakers, 2015);
• Seksueel gedrag als zichtbare seksualiteit (uiting van psychologische en somatische processen),
• Seksuele relatie: wat zich afspeelt tussen twee mensen (zoals machtsverhouding, genderrol, verwachtingen en communicatie)
• Seksuele identiteit: de betekenis die seksueel gedrag en seksuele relatie krijgen tussen twee mensen (zelfbeeld, uniciteit, deelgenoot maken van een groep).

In mijn werk als seksuoloog NVVS is seksuele ontwikkeling en emotionele ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de huidige benadering van seksualiteit en de seksuele ontwikkeling spelen biopsychosociale aspecten een belangrijke rol bij bovenstaande dimensies.
In het artikel van “beheersing naar begeleiding” in CCE magazine nummer 1 van 2016 komt naar voren dat het belangrijk is om in de behandeling en begeleiding van de seksuele ontwikkeling van de cliënt, aan te sluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. We sluiten dan aan bij het “aankunnen” in plaats van het “kunnen”, dat leidt tot groei en ontwikkeling ten behoeve van het seksueel welbevinden.

Bij mensen met een verstandelijke beperking, maar vanzelfsprekend voor iedereen die ik in mijn praktijk zie is seksuele gezondheid voor mij een belangrijk streven. In deze blog van Fortior komt dit naar voren.
Mijn specialisatie betreft seksuologische vragen bij mensen met een verstandelijke beperking, bij mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en bij kinderen en jongeren in de residentiële jeugdzorg. Soms is sprake van een combinatie van problematieken.

Als seksuoloog NVVS doe ik onderzoek bij cliënten, behandel ik cliënten, geef ik advies, trainingen en lezingen. Ik ben ook trainer en behandelaar van het vat van zelfwaardering, dat effectief is bij o.a. seksverslaving, maar ook bij andere problemen waar zelfwaardering een rol speelt.
Mijn werkgebied strekt zich uit over het gehele land en gaat uit van de vraag van de cliënt, ouders/verzorgers, organisaties en/of andere belanghebbenden. Ik werk voor mijn cliënten met verstandelijke beperking op locatie, waarbij de reistijd voor een enkele reis maximaal 1 uur is . Ik werk ook voor het CCE (centrum voor consultatie en expertise) als consulent door het gehele land. Daar waar noodzakelijk werk ik multidisciplinair. De cliënten met autisme (zonder verstandelijke beperking) ontvang ik op de woensdag op de praktijk in Vianen. Voor gegevens zie de contactpagina.