Het is mogelijk om in overleg te komen tot een lezing, training of deskundigheidsbevordering op maat rondom 1 thema. Gedacht kan worden aan thema’s als:

  • Specifieke leeftijdscategorieën en seksuele gezondheid
  • Bespreekbaar maken van seksualiteit
  • Seksualiteit in de zorg
  • Het bevorderen van seksuele gezondheid of het begeleiden of behandelen van seksuologische vragen bij Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
  • Verstandelijke beperking en seksualiteit
  • Waarden en normen rondom seksualiteit en intimiteit
  • Seksverslaving
  • Zelfwaardering
  • etc…

Afhankelijk van het thema wordt gekeken welke werkvorm het beste past.

Voor wie:
Voor professionals in de (licht) verstandelijk gehandicaptenzorg, zorg voor mensen met ASS, GGZ, jeugdzorg en onderwijs.