Het is mogelijk om in overleg te komen tot een aangepast trainingsprogramma, een lezing of een ouderavond rondom 1 thema. Gedacht kan worden aan thema’s als:

  • Specifieke leeftijdscategorieën en seksuele gezondheid
  • Autisme Spectrum Stoornis (ASS) problematiek en seksuele gezondheid
  • Lichamelijke beperking en seksualiteit
  • Waarden en normen rondom seksualiteit en intimiteit
  • Seksverslaving

Afhankelijk van het thema wordt gekeken welke werkvormen ingezet worden.

Medierend leren

Voor wie:
Voor professionals in de (licht) verstandelijk gehandicaptenzorg, zorg voor mensen met ASS, GGZ, jeugdzorg en onderwijs.