Seksuologische behandeling 
De seksuologische behandeling richt zich op individuele cliënten of partnerrelaties. Uit het onderzoek naar de seksuele ontwikkeling of uit de vraag van een cliënt, ouders/verzorgers, instelling en/of scholen is gebleken dat er behoefte of noodzaak is om de cliënt verder individueel, dan wel gezamenlijk met de partner te begeleiden in zijn/haar/hun seksuele ontwikkeling. Het gaat om specifieke, soms meer complexe seksuologische hulpvragen die niet passen in de dagelijkse begeleiding/verzorging.

Alle direct betrokkenen worden betrokken in het behandelingstraject, mits noodzakelijk en gewenst. Dit is afhankelijk van het cognitief niveau van functioneren van de cliënt. De betrokkenheid kan belangrijk zijn om de transfer van het geleerde te vergroten.

De thema’s/hulpvragen kunnen zijn:

 • Het hanteren en/of opheffen van seksuele disfuncties.
 • Het opheffen dan wel reguleren van de pre-occupaties/dwangmatige gedragingen op het gebied van seksualiteit.
 • De cliënt weet welke aanrakingen oké zijn en welke niet en kan daarnaar handelen.
 • Het lichaamsbesef en seksuele lichaamsbeleving van de cliënt worden gestimuleerd.
 • De cliënt heeft adequate begripsdefinities van vriendschap, verliefdheid, relatie etc. en kan daarnaar handelen.
 • Het bewerken van het seksuele script waardoor de cliënt in staat wordt gesteld adequate gedachten, gevoelens en gedragingen rondom seksualiteit, intimiteit en relatievorming te ontwikkelen.
 • De cliënt leert zijn/haar wensen en grenzen in seksualiteit kennen en herkennen.
 • Seksverslavingsproblematiek
 • Omgaan met kinderwens en ouderschapswens.
 • De cliënten weten hoe ze hun relatie in algemene zin, maar ook hun seksuele relatie kunnen vormgeven en invullen waarbij rekening wordt gehouden met beiden.
 • Partner relatie problemen (bv. verschil in verlangen)

Als gevolg van het werken aan bovenstaande thema’s wordt het zelfvertrouwen van de cliënt in algemene zin vergroot. De cliënt ontwikkelt, kennis, vaardigheden en attitude om zijn/haar seksuele gezondheid te verbeteren. Het risico op bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt verminderd.

De behandelingstrajecten worden gedaan vanaf 6 jaar.