Iedereen heeft het recht op adequate seksuele voorlichting en vorming aangepast aan zijn/haar ontwikkelingsniveau om zelfstandig keuzes te kunnen maken en daarnaar te handelen. Cliënten met een (verstandelijke) beperking zijn vaak afhankelijk van hun ouders/verzorgers/begeleiders om de juiste keuzes te kunnen maken ten aanzien van seksualiteit, intimiteit en relatievorming. Dit vraagt deskundigheid van de hulpverlener ten aanzien van het inschatten en het begeleiden van de hulpvraag bij de desbetreffende cliënt. Een adequate begeleiding leidt tot mondiger, zelfstandiger cliënten die beter weten wat ze willen en hoe ze het willen. Ook zijn ze beter in staat om zich te handhaven in relaties met anderen.

Ik bied de volgende trainingen aan: