Kostenoverzicht
Het uurtarief bedraagt €95,00. Het uurtarief is exclusief reiskosten (€0,30 cent per km.) en reistijd (€35,- euro per uur reistijd, bij meer dan een half uur enkel reis). Zowel het onderzoek, de behandeling en de trainingen zijn BTW vrijgesteld.

Na overleg wordt een offerte opgesteld die schriftelijk gefiatteerd dient te worden door de direct betrokken. Daarna start het onderzoek, de hulpverlening of de training.

Vergoeding
Eerstelijns psychologische hulpverlening wordt in principe voor een deel vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast wordt seksuologische hulpverlening door een seksuoloog NVVS vergoed door een toenemend aantal zorgverzekeraars. Meer informatie: www.nvvs.info

U dient hierbij rekening te houden met het verplicht eigen risico en een eigen bijdrage per consult. Ik heb geen contracten afgesloten met verzekeraars, het betreft dus niet-gecontracteerde eerstelijnspsychologische hulp. Voor de precieze en actuele polisvoorwaarden m.b.t. vergoeding van de consulten wordt u geadviseerd om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De volgende informatie is hierbij relevant:

  • Ik ben als basis-orthopedagoog NVO in geschreven in het register van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO); lidmaatschapsnummer: 9004. Voor meer informatie verwijs ik naar www.nvo.nl
  • Als seksuoloog NVVS ben ik opgenomen in het kwaliteitsregister Seksuologische Hulpverlening van de Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie (NVVS), lidmaatschapsnummer: 20597. Voor meer informatie verwijs ik naar www.nvvs.info

Training en opleiding
Als organisatie is orthopedagogisch adviesbureau Welmoed opgenomen in het centraal register kort beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat er BTW-vrije opleidingen (trainingen ed.) aangeboden mogen worden. De gegevens zijn terug te vinden op de website www.crkbo.nl onder de TAB register.

Algemene informatie
De praktijk is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 000012718742.

Download hier de Algemene Voorwaarden.