Kostenoverzicht

Per 01-01-2024 bedraagt het uurtarief voor een intake 80,- euro. Het uurtarief is exclusief reiskosten (€0,30 cent per km.) en reistijd (€35,- euro per uur reistijd, bij meer dan een half uur enkele reis. Een intake voor behandeling/onderzoek via beeldbellen behoort tot de mogelijkheden voor alle cliënten en/of hun betrokkenen/verwijzers. Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding via het platform Therapieland.

Vanaf 01-01-2024 is het uurtarief voor behandelingen, onderzoek en/of scholing 103,- euro. Dit geldt voor alle nieuwe cliënten en opdrachtgevers die zich melden in 2024. Het uurtarief is exclusief reiskosten (€0,30 cent per km.) en reistijd (€35,- euro per uur reistijd, bij meer dan een half uur enkele reis). Behandelingen met behulp van beeldbellen via de beveiligde verbinding van “therapieland” behoort tot de mogelijkheden. Dit wordt in onderling overleg afgestemd.

Voor trainingen is de groepsgrootte maximaal 20 personen. Voor trainingen aan groepen groter dan 20 personen wordt een aangepast tarief gehanteerd. 

Voor lezingen is er geen maximale groepsgrootte. 

Zowel het onderzoek, de behandeling en de scholingen zijn BTW vrijgesteld. 

Annulering van de gemaakte afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren plaats te vinden. Gebeurt dat niet, dan zullen de kosten (het uurtarief en eventuele reiskosten) in rekening worden gebracht. Voor trainingen/lezingen enz. geldt hetzelfde.

Vergoeding
Eerstelijns psychologische hulpverlening wordt in principe voor een deel vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast wordt seksuologische hulpverlening door een seksuoloog NVVS vergoed door een aantal zorgverzekeraars. Meer informatie: www.nvvs.info 

U dient hierbij rekening te houden met het verplicht eigen risico en een eigen bijdrage per consult. Ik heb geen contracten afgesloten met verzekeraars, het betreft dus niet-gecontracteerde eerstelijnspsychologische hulp. Voor de precieze en actuele polisvoorwaarden m.b.t. vergoeding van de consulten wordt u geadviseerd om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De volgende informatie is hierbij relevant:

  • Ik ben orthopedagoog NVO in geschreven in het register van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO); lidmaatschapsnummer: 9004. Voor meer informatie verwijs ik naar www.nvo.nl
  • Als seksuoloog NVVS ben ik opgenomen in het kwaliteitsregister Seksuologische Hulpverlening van de Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie (NVVS), lidmaatschapsnummer: 20597. Voor meer informatie verwijs ik naar www.nvvs.info
  • Sommige verzekeraars vragen om AGB codes van de praktijk of de behandelaar. De AGB code van de praktijk is; 90058189. De AGB code van de behandelaar is; 90049800.

Scholing
Als organisatie is orthopedagogisch adviesbureau Welmoed opgenomen in het centraal register kort beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat er BTW-vrije opleidingen (trainingen, lezingen ed.) aangeboden mogen worden. De gegevens zijn terug te vinden op de website www.crkbo.nl onder de TAB register.Algemene informatie
De praktijk is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 000012718742. Download hier de Algemene Voorwaarden