Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar in hun seksuele ontwikkeling. Vaak is er beperkte positieve experimenteerruimte met leeftijdsgenoten en zij lopen bijvoorbeeld een hoger risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vragen en onzekerheden kunnen tot op hogere leeftijd spelen. Deze jaarlijkse landelijke studiedag vergroot uw kennis over de gevolgen van een LVB op een gezonde seksuele ontwikkeling en geeft u inzicht en handvatten om cliënten krachtig en zelfbewust te maken, zowel bij gezond als problematisch gedrag. Deze studiedag is bedoeld voor begeleiders, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, docenten, maatschappelijk werkers en andere professionals werkzaam met mensen met een licht verstandelijke beperking.

De dagvoorzitter is Welmoed Visser-Korevaar, orthopedagoog NVO/seksuoloog NVVS SH

Bekijk de flyer