Per 11 maart 2020 ben ik gestart met een kleinschalige praktijk welke gevestigd is in de huisartsenpraktijk Boaz en Valkenburg te Vianen. Vooralsnog is de praktijk geopend op woensdagmiddag tussen 12.30-17.00 uur. De praktijk richt zich op seksuologische vragen van mensen met een autisme spectrum stoornis. Voor meer informatie hierover verwijs ik u
naar de desbetreffende pagina.