Titel van de training
Basistraining seksualiteit en intimiteit

Inhoud van de training
In deze training wordt aandacht besteed aan de eigen seksuele normen en waarden in relatie tot de doelgroep van de deelnemers. Daarnaast wordt theorie over de seksuele ontwikkeling gekoppeld aan het maken van een analyse van seksuologische hulpvraag. Vervolgens zijn de cursisten in staat om zelf een voorlichtingsplan op te zetten en in gesprek te gaan over seksualiteit.
De training is praktisch, interactief, staat dicht bij de dagelijkse praktijk, maakt de koppeling tussen theorie en praktijk en sluit aan bij de huidige ontwikkelingen.

Niveau van de training
Er is geen specifieke vooropleiding nodig, wel kennis en ervaring met de doelgroep.

Lengte van de training
De training wordt “in company” aangeboden. Het gaat om een training van 2 dagen of 4 dagdelen.

Doelstellingen van de training

  • De deelnemers krijgen zicht op hun eigen seksuele normen en waarden in relatie tot hun doelgroep.
  • De deelnemers krijgen zicht op de seksuele ontwikkeling van hun doelgroep.
  • De deelnemers zijn in staat om een analyse te maken van de seksuele ontwikkeling van hun cliënt onder andere a.d.h.v. van de hermeneutische cirkel.
  • De deelnemers zijn in staat om de analyse om te zetten in een concreet voorlichtings-/ vormingsprogramma voor hun cliënt.
  • De deelnemers zijn in staat om met hun cliënt in gesprek te gaan over seksualiteit.

Doelgroep voor wie de training bedoeld is
Gedragskundigen en/of begeleiders in de (licht) verstandelijk gehandicapten zorg of zorg voor mensen met een autisme spectrum stoornis. De inhoud van de training wordt vanzelfsprekend op de deelnemers afgestemd.

Het aanvangsniveau waarvan wordt uitgegaan (d.w.z. eventuele vooropleidingseisen)
MBO/HBO geschoold

Vrijstellingenbeleid
Niet aan de orde

De studiebelasting voor de deelnemer d.w.z. de tijd die de deelnemer eraan kwijt is in uren p/w
De studiebelasting is 2 uur per week

Informatie over verstrekte en/of aan te schaffen studiemateriaal
De deelnemer ontvangt bij aanvang een map met hand-outs en artikelen. Deze map wordt gedurende de training aangevuld. De deelnemer dient zelf het visie en beleidsstuk seksualiteit en seksueel misbruik van de organisatie te krijgen.