Titel van de training
Train de trainer seksualiteit en intimiteit

Inhoud van de training
In deze training wordt de basistraining seksualiteit aangeboden in combinatie met trainersvaardigheden om deze training binnen de eigen organisatie uit te rollen. Er wordt aandacht besteed aan de eigen seksuele normen en waarden in relatie tot de doelgroep van de deelnemers. Daarnaast wordt theorie over de seksuele ontwikkeling gekoppeld aan het maken van een analyse van seksuologische hulpvraag. Vervolgens zijn de cursisten in staat om zelf een voorlichtingsplan op te zetten en in gesprek te gaan over seksualiteit. Het behoort tot de mogelijkheden om met de deelnemersgroep een basistraining van 1 dag te ontwikkelen, waarmee men kan oefenen en die men kan uitrollen in de eigen organisatie.
De training is praktisch, interactief, staat dicht bij de dagelijkse praktijk, maakt de koppeling tussen theorie en praktijk en sluit aan bij de huidige ontwikkelingen. De deelnemers krijgen dan extra achtergrondinformatie (waaronder werkbladen, trainerswerkbladen, artikelen etc.) gaan in praktijk oefenen met het bespreekbaar maken van het thema seksualiteit en intimiteit in een groep. Het is mogelijk om specifieke thema’s gerelateerd aan de dagelijkse praktijk toe te voegen.

Niveau van de training
Er is basis kennis nodig van seksuele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking, kennis en ervaring met doelgroep en affiniteit danwel ervaring in het geven van trainingen.

Lengte van de training
De training wordt “in company” aangeboden. Het gaat om een training van 4 dagen.

Doelstellingen van de training

  • De deelnemers krijgen zicht op hun eigen seksuele normen en waarden in relatie tot hun doelgroep.
  • De deelnemers krijgen zicht op de seksuele ontwikkeling van hun doelgroep.
  • De deelnemers zijn in staat om een analyse te maken van de seksuele ontwikkeling van hun cliënt onder andere a.d.h.v. van de hermeneutische cirkel.
  • De deelnemers zijn in staat om de analyse om te zetten in een concreet voorlichtings-/ vormingsprogramma voor hun cliënt.
  • De deelnemers zijn in staat om met hun cliënt in gesprek te gaan over seksualiteit.
  • De deelnemers krijgen zicht op eigen trainersvaardigheden en oefen daarmee in de praktijk
  • De deelnemers zijn in staat om de basistraining seksualiteit en intimiteit te geven binnen hun eigen organisatie.

Doelgroep voor wie de training bedoeld is
De “train de trainer” is vooral geschikt voor gedragskundigen en aandachtsfunctionarissen seksualiteit in de (licht) verstandelijk gehandicaptenzorg en zorg voor mensen met ASS. De inhoud van de training wordt vanzelfsprekend op de deelnemers afgestemd.

Het aanvangsniveau waarvan wordt uitgegaan (d.w.z. eventuele vooropleidingseisen)
MBO+/HBO/universitair geschoold

Vrijstellingenbeleid
Niet aan de orde

De studiebelasting voor de deelnemer d.w.z. de tijd die de deelnemer eraan kwijt is in uren p/w
De studiebelasting is 4 uur per week

Informatie over verstrekte en/of aan te schaffen studiemateriaal
De deelnemer ontvangt bij aanvang een map met hand-outs en artikelen. Deze map wordt gedurende de training aangevuld. De deelnemer dient zelf het visie en beleidsstuk seksualiteit en seksueel misbruik van de organisatie te krijgen.