Gert Jan van Zessen is de grondlegger van de methodiek Vat van zelfwaardering. Vat van Zelfwaardering is een methode waarin het versterken van eigenwaarde centraal staat. De methode is ontwikkeld in het langdurig werken met seksverslaafde mannen en vrouwen, inmiddels ruimschoots in verslaglegging en opleidingen vastgelegd en voldoende uitgekristalliseerd voor een systematische overdracht aan ervaren hulpverleners. De methode kan ook voor ander lastig te veranderen gedrag worden toegepast, individueel en in relatieperspectief. In de training wordt ruim aandacht besteed aan deze bredere toepasbaarheid, mede op inbreng van casuïstiek door deelnemers. Er zijn inmiddels vele ervaren hulpverleners opgeleid in de methodiek van het vat van zelfwaardering.

Het model is voor mensen met LVB, met name effectief vanwege de concrete en visuele insteek. Er wordt minder beroep gedaan op het vermogen om gedachten, patronen of emoties te verbaliseren, en er hoeft niet of nauwelijks teruggekeken worden op de achtergronden of redenen van (onwenselijk) gedrag. Bovendien is de behandeling goed te structureren in een protocol en is het mogelijk op relatief eenvoudige wijze de naaste omgeving van de cliënt (begeleiders, ouders) in te zetten om de techniek te versterken en te borgen.

Het doel van de behandeling is mensen te helpen in het opbouwen van een hogere zelfwaardering, waardoor zij:

  • tevredener zijn met zichzelf en anderen
  • productiever zijn en minder uitstelgedrag vertonen
  • makkelijk in beweging en tot actie komen
  • meer zelfzorg toepassen
  • minder last hebben van negatieve behoeftes en patronen
  • minder vastzitten in patronen
  • meer controle over zichzelf ervaren
  • meer rust en minder stress ervaren
  • beter contact maken met anderen

Via deze link kunnen jullie meer lezen over de training. Aanmeldingen kunnen verlopen via Gert Jan van Zessen.
Via de link www.vatvanzelfwaardering.nl kun je ook meer lezen over deze en andere trainingen die Gert Jan van Zessen verzorgt.Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *