27 maart 2018: Studiedag LVB en seksualiteit

Achtergrond Net als ieder mens hebben mensen met een verstandelijke beperking seksuele gevoelens en willen zij deze gevoelens uiten. Begeleiding hierbij kan teleurstellingen en ongewenstheden voorkomen. Toch blijft seksualiteit een onderwerp waar weinig over wordt gesproken waardoor de seksuele wijsheid van mensen met een verstandelijke beperking vaak nog onvoldoende is. Als we dit willen veranderen zullen we open moeten staan voor het spreken over seksualiteit in al zijn facetten. Doelgroep Begeleiders, orthopedagogen, psychologen, sociaal werkers en andere professionals die interesse hebben in seksualiteit bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Accreditatie Accreditatie is…continue reading →

5 juni 2018: Pubercongres

Gert Jan van Zessen en Welmoed Visser-Korevaar zullen een workshop op het pubercongres verzorgen over de inzet van het vat van zelfwaardering bij kinderen en en jongeren. Ook komt de werking van dit model bij pubers met LVB en/of autisme aan de orde. Bekijk hier het hele programma.continue reading →

11 juni 2018: Congres Kinderen, jongeren en seks

Welmoed Visser-Korevaar geeft tijdens dit congres een verdiepende workshop over seksualiteit bij kinderen en jongeren met autisme. De jeugd ontvangt via media, internet en mensen om hen heen allerlei informatie. Kinderen en jongeren met autisme beleven dingen anders. Vanwege hun autisme missen ze de vaardigheden de informatie in de juiste context te plaatsen, zo kan er een verkeerd beeld ontstaan van seksualiteit. Het kan ook zijn dat hun ontwikkelingsleeftijd op een bepaald gebied anders is dan hun kalenderleeftijd. Dit vraagt om een aangepaste voorlichting en begeleiding, zeker ook als het gaat om spannende…continue reading →

26 juni 2018: Congres Seksualiteit en intimiteit bij mensen met een verstandelijke beperking

Op dinsdag 26 juni a.s. zal Welmoed Visser-Korevaar, basis-orthopedagoog NVO en seksuoloog NVVS SH, spreken tijdens het congres over seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking georganiseerd door Medilex. De volgende onderwerpen worden behandeld: Definitiebepaling – wat wordt bedoeld met seksualiteit en seksuele gezondheid? Seksuele ontwikkeling in overstijgende context Wat is de samenhang tussen emoties, fysiek functioneren en seksualiteit? Drie casussen - aandacht voor medicatie, syndromen en fetisj Lees hier meer over het congres en het programma.continue reading →

Congres LVB en seksualiteit; 23 mei 2017; save the date

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar in hun seksuele ontwikkeling. Vaak is er beperkte positieve experimenteerruimte met leeftijdsgenoten en zij lopen bijvoorbeeld een hoger risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vragen en onzekerheden kunnen tot op hogere leeftijd spelen. Deze jaarlijkse landelijke studiedag vergroot uw kennis over de gevolgen van een LVB op een gezonde seksuele ontwikkeling en geeft u inzicht en handvatten om cliënten krachtig en zelfbewust te maken, zowel bij gezond als problematisch gedrag. Deze studiedag is bedoeld voor begeleiders, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, docenten, maatschappelijk werkers en andere professionals…continue reading →

31 maart a.s.: bijdrage NVVS Algemene Ledenvergadering en Symposium Seksuologisch Onderzoek

Op vrijdag 31 maart 2017 vindt in de ochtend de NVVS Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, gevolgd door het Symposium Seksuologisch Onderzoek. Daphne Kemner en Welmoed Visser-Korevaar dragen hier aan bij; zij geven in hun presentatie in vogelvlucht antwoord op verschillende vragen over seksualiteit en verstandelijke beperking; zoals bijvoorbeeld: " Hoe is het gesteld met de seksuele gezondheid van mensen met een beperking? Wat is hierover bekend vanuit de wetenschap en de praktijk?”continue reading →

Bijdrage Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking

Decennia lang was er in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking voornamelijk aandacht voor de cognitieve capaciteiten van de cliënt. Als we echter de persoon met een verstandelijke beperking goed willen begrijpen, is het belangrijk om ook oog te hebben voor andere facetten. Een van die facetten is emotionele ontwikkeling. Het besef, dat inzicht in de emotionele ontwikkeling belangrijk is, is in de afgelopen jaren doorgedrongen tot veel professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Een gezonde emotionele ontwikkeling is de basis voor een optimale algehele ontwikkeling. Bovendien…continue reading →